Subsessie in een notendop: Feedback Informed Treatment, hou het vuur in je behandeling

Soms heb je wel eens het gevoel dat de behandeling niet lekker loopt of twijfel je over de behandelrelatie. Wat als er een simpele methode is om dat tijdig op te sporen, vastlopende behandelingen weer op de rit te krijgen én je behandelrelatie te verbeteren. Mark heeft zich gespecialiseerd in Feedback Informed Treatment en deelde tijdens het KiBG Congres 2023 praktische tips en trucs hoe je dit kan toepassen in je eigen behandelkamer.

Wat is Feedback Informed Treatment?

Bij Feedback Informed Treatment laat je je bij de behandeling die je uitvoert continu door feedback informeren. De feedback, die elke sessie plaatsvindt, is afkomstig van de cliënt en gaat over de therapeutische relatie en de uitkomsten van de behandeling. Daarmee krijgt de therapeut een 'diagnose' van het behandelproces en kan deze gericht bijsturen en stagnatie in het therapeutisch proces op tijd herkennen. Bij FIT wordt gebruik gemaakt van twee vragenlijsten, de Session Rating Scale (SRS) en Outcome Rating Scale (ORS). 
Voorbeeld van een ORS invulschema

Zoals te zien is bestaat de vragenlijst uit slechts vier vragen waar iemand zichzelf op een lijn kan scoren (links is 0, rechts is 10). De vragenlijst wordt altijd aan het begin van de sessie afgenomen en richt zich op de behandelproces.
Voorbeeld van een SRS invulschema

Zoals te zien is bestaat ook deze vragenlijst uit slechts vier vragen waar iemand zichzelf op een lijn kan scoren (links is 0, rechts is 10). De vragenlijst wordt altijd aan het einde van de sessie afgenomen en richt zich op de behandelrelatie.

Twee praktische inzichten uit de subsessie van Mark Crouzen tijdens het KiBG Congres 2023:

1. Inzet van de lijsten

  • ORS: Mark vult de ORS aan het begin van elke sessie samen met zijn cliënt in om een beeld te hebben voor hij start met de sessie. Dit doet hij iedere sessie en zet hij ook vanaf het begin in een grafiek, zodat voor hem en cliënt de ontwikkeling duidelijk zichtbaar is. 
  • SRS: Ook deze vult hij iedere sessie in samen met de cliënt met de vraag wat hij kan verbeteren voor deze cliënt. Het doel is niet om vier tienen voor de behandelrelatie te krijgen, maar wel gelijk te kunnen ingrijpen als iets niet lekker lijkt te gaan in de behandelrelatie.

2. Verschillende type mensen, verschillende aanpakken

  • Type A mensen: scoren doorgaans laag. Zij maken een statement dat het slecht met ze gaat door lage scores te laten zien. Vraag naar suïcide en zie ze in eerste instantie wekelijks. Deze type mensen gaan doorgaans snel omhoog in score omdat ze snel verbeteren, maar zijn ook geneigd sneller terug te vallen. Deze type wil je eigenlijk langer vasthouden dan ze zelf willen om terugval te voorkomen. 
  • Type B mensen: zetten kruisjes in het midden van de lijn. Zij gaan doorgaans in een traject in scores langzaam omhoog. Hiermee zeggen ze eigenlijk twee dingen: er gaan dingen goed in mijn leven, maar ik wil ook dingen anders. Type B mensen vallen gemiddeld genomen weinig uit. Ze vinden het vaak ook moeilijk om af te sluiten en krijgen vaak van de behandelaar de ruimte terug te blijven komen. Een tip voor deze groep is dan ook om een langere tijd tussen de sessies te laten om deze groep te baten van de sessies te laten ervaren.
  • Type C mensen: Zij scoren doorgaans hoog en zitten dan ook goed in hun vel. Ze zijn meestal gestuurd (visitors zie ook artikel oplossingsgericht werken in een notendop ) of ze hebben 1 specifieke vraag. Wees bij deze groep kritisch of je ze in behandeling neemt of niet.


Heb je wat aan dit artikel?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.