Stel een vraag

Wat wil je weten?

Over Kortdurende Generalistische GGZ

  • Kortdurende Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is een vorm van geestelijke gezondheidszorg die gericht is op het behandelen van cliënten met lichte tot matige psychische klachten. Het is een laagdrempelige, toegankelijke vorm van zorg die bedoeld is om mensen snel weer in hun kracht te zetten – een behandeling duurt gemiddeld 5 tot 12 sessies.

   Kortdurende generalistische GGZ is gericht op het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden van mensen. Een belangrijk kenmerk van een kortdurende generalistische behandeling is het transdiagnostische en oplossingsgerichte karakter: de hulpvraag van de cliënt staat centraal. De classificatie (DSM) is minder leidend – de veranderingsbereidheid, veerkracht en vermogen tot eigen regie des te meer. De behandelaar is sterk gericht op de wensen en behoeften van de cliënt en het bevorderen van diens zelf-herstellend vermogen.

  • De belangrijkste eigenschappen van cliënten voor wie kortdurende generalistische behandeling het meest passend is, zijn de motivatie en het vermogen tot eigen regie. Een kortdurende generalistische behandeling is passend voor cliënten die de veerkracht hebben (of: die te motiveren zijn) om aan de slag te gaan en ook in staat zijn om, met ondersteuning van de behandelaar, hierin zelf keuzes te maken en stappen te zetten. 

   Eigenlijk betekent dit dat een kortdurende, hulpvraag- en doelgerichte aanpak voor een heel groot deel van de cliënten verwezen naar de GGZ de voorkeur verdient – ook cliënten met complexere klachten en/of chronische psychische problematiek kunnen baat hebben bij een dergelijke aanpak. Indien er sprake is van een actieve crisis, psychose of manie, er een actief suïciderisico is of de cliënt niet in staat is tot zelfregie, is een kortdurende generalistische behandeling niet geschikt.

  • Het belangrijkste verschil tussen kortdurende generalistische GGZ en gespecialiseerde GGZ (SGGZ) is de aard van de problematiek en de intensiteit, duur en aard van de behandelingen die daarbij horen. De aanpak van de behandeling binnen de kortdurende generalistische GGZ is meer gericht op het versterken van de eigen kracht van de cliënt, terwijl de aanpak binnen de gespecialiseerde GGZ meer gericht is op het behandelen van de specifieke problematiek (diagnose). Behandelingen binnen de SGGZ zijn vaak multidisciplinair van aard. Kortdurende generalistische GGZ is over het algemeen monodisciplinaire zorg. 

Over KiBG Kennisnet

  • Behandelaren binnen de GGZ zijn de belangrijkste doelgroep van KiBG Kennisnet. De informatie is daarnaast interessant voor een bredere doelgroep: managers, beleidsmakers, andere zorgprofessionals, et cetera. Met het platform laten we zien wat kortdurend generalistisch behandelen inhoudt en hoe je dit concreet vormgeeft in de praktijk. Zo zorgen we dat zoveel mogelijk mensen met psychische klachten kortdurend generalistisch behandeld worden.

  • Het kennisplatform wordt beheerd door Stichting KiBG. Mensen met psychische klachten worden in principe kortdurend behandeld, zodat zij snel weer op eigen kracht verder kunnen. Kortdurend generalistisch behandelen is een belangrijk specialisme binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars werken structureel samen en delen kennis, zodat deze zorg steeds beter wordt. Dat is wat Stichting KiBG wil bereiken. Meer over de stichting lees je op www.kibg.nl >

  • Zeker - de inhoud van het platform ontwikkelen we graag samen met het veld! 

   Heb jij een idee of suggestie, neem contact met ons op via het contactformulier (zie: Over ons) of mail ons: info@kibg.nl.