Samen wachten, samen herstellen: de inzet van ervaringsdeskundigen

Het inzetten van ervaringsdeskundigen tijdens wachttijd kan zowel preventief werken als goed zijn voor duurzaam herstel. Dat ontdekte verslavingskliniek Novadic-Kentron. Toen de wachttijd hoog was koppelden ze ervaringsdeskundigen aan cliënten om hen tijdens het wachten toch iets te bieden. Dit leidde tot grote tevredenheid van zowel cliënten als ervaringsdeskundigen.

Rogier Eijsinck (Novadic-Kentron): “Vanaf het eerste contact bieden we aan dat een cliënt gekoppeld kan worden aan een ervaringsdeskundige. De cliënt kan regelmatig contact hebben met de oud-cliënt; vooraf, tijdens en na zijn behandeling. Soms zijn er ook praatgroepen met zowel ervaringsdeskundigen als nieuwe cliënten. We bieden het altijd aan, de cliënt bepaalt zelf of hij er gebruik van wil maken.”

Van ‘samen wachten’ naar ‘samen herstellen’

“Alleen al met een lotgenoot praten werkt therapeutisch; in sommige gevallen komt de cliënt niet eens meer bij het intakegesprek. Het contact met de ervaringsdeskundige was precies wat hij nodig had. We merken dat het zowel preventief werkt als goed is voor het duurzame herstel. Na de behandeling blijven de meesten nog een tijd contact houden en hiermee wordt veel terugval voorkomen. Het project ‘Samen wachten’ hebben we dan ook omgedoopt tot ‘Samen herstellen’,” vertelt Rogier.

“We merken dat het inzetten van een ervaringsdeskundige zowel preventief werkt als goed is voor het duurzame herstel. Na de behandeling blijven de meesten nog een tijd contact houden en hiermee wordt veel terugval voorkomen.”

Rogier Eijsinck

Opleiding voor ervaringsdeskundigen

“Een ervaringsdeskundige is iemand die eerder bij ons in behandeling is geweest. Oude cliënten zijn vaak bereid, en goed in staat, om anderen te helpen. Het geeft ook voldoening voor de oud cliënten om iemand te helpen en hiermee wordt bij hen ook terugval voorkomen. We hebben acht ervaringsdeskundigen in dienst en nog eens 30 vrijwilligers. We trainen al onze ervaringsdeskundigen zodat ze goed weten hoe ze ondersteuning kunnen bieden – een ervaringsdeskundige is in feite een hulpverlener die werkt met eigen ervaringen en daartoe een professionele mbo- of hbo-opleiding heeft gevolgd.”

CRAFT – Community Reinforcement and Family Training

Novadic-Kentron is de laatste jaren meer systemisch gaan werken. “We zijn meer gaan kijken naar de complete persoon in plaats van de verslaving. Als we alleen de verslaving behandelen terwijl de cliënt financiële of fysieke problemen heeft is de kans op terugval veel groter. CRAFT is een invulling hiervan. Bij een verslaafde is vaak de relatie met familie en vrienden verstoord. Bij CRAFT leert de omgeving ondersteuning te bieden. Een verslaafde zoekt naar bekrachtiging en vindt dit bijvoorbeeld bij drank en drugs. Dit zijn negatieve bekrachtigers. Via CRAFT leert de omgeving om samen met de cliënt op zoek te gaan naar positieve bekrachtigers. Bijvoorbeeld naar alternatieve dagbestedingen; vroegere hobby’s en gezamenlijke interesses. Dit gebeurt door familie te betrekken bij een behandeling en er is een eHealth module in ontwikkeling.”

"Via CRAFT leert de omgeving om samen met de cliënt op zoek te gaan naar positieve bekrachtigers. Bijvoorbeeld naar alternatieve dagbestedingen; vroegere hobby’s en gezamenlijke interesses."

Rogier Eijsinck

“Cliënten en hun naasten vinden dit heel waardevol. Een relatie kan erg verstoord zijn en daar worden zowel cliënten als hun naasten erg mee geholpen. Alleen al door erover te praten met elkaar verbetert deze relatie. Ook leren familie en vrienden dat een terugval er altijd bij hoort. Hier ontstaat meer begrip voor. Momenteel wordt CRAFT alleen nog bij de Specialistische GGZ ingezet, maar in de toekomst kan dit mogelijk ook van toegevoegde waarde zijn in de Basis GGZ.”

Heb je wat aan dit artikel?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.