Samen Beslissen is meerwaarde in route naar herstel

Samen Beslissen kan van grote meerwaarde zijn in het zoeken van een route naar herstel. Wanneer het gesprek tussen de cliënt en behandelaar wordt ervaren als een gelijkwaardige samenwerking, zorgt dat voor tevredenheid over de besluitvorming van de ingezette behandeling. GGZ Delfland ervaart dat in de praktijk dankzij het project ‘Samen beslissen met ROM, op maat en in de keten’.

Met dit project wil GGZ Delfland, aangesloten bij het samenwerkingsverband Synquest, tijdens het gehele behandeltraject de gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en behandelaar te optimaliseren. Namens GGZ Delfland vertelt Lotte Nugteren over hun aanpak.

Interactieve trainingen met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen

Het project ‘Samen beslissen met ROM, op maat en in de keten’ bestaat uit verschillende onderdelen: een verdiepende training over het Samen beslissen, een training over het inzetten van (klacht specifieke) vragenlijsten en intervisies om casussen uit de praktijk te bespreken. De vragenlijsttraining richt zich vooral op het inzetten van de juiste vragenlijsten in de behandeling en het bespreken van de uitkomsten, middels het principe van Samen Beslissen. Beide trainingen zijn interactief, waardoor de behandelaren van elkaar leren. De betrokkenheid van een ervaringsdeskundige bij de trainingen wordt gezien als grote meerwaarde, omdat deze het perspectief van de cliënten belicht.

“Concrete tip: benoem Samen Beslissen letterlijk en zorg ervoor dat zowel jij als behandelaar als de cliënt hierover dezelfde opvatting hebben.”

GGZ Delfland

Benoem Samen beslissen in gesprek met cliënt 

Tijdens een online kennissessie van GGZ Delfland over Samen Beslissen kwam naar voren dat sommige behandelaren wel het gevoel hebben aandacht te geven aan Samen Beslissen, maar hier in een evaluatie (CQ-index) laag op scoren. Hiervoor geldt dat het kan helpen om Samen Beslissen letterlijk te benoemen in het gesprek met de cliënt. Daarbij is het belangrijk dat de behandelaar en cliënt dezelfde opvatting hierover hebben. Samen Beslissen is altijd een combinatie tussen het huidige beste bewijsmateriaal (behandelmethodiek), professionele kennis en de waarden en voorkeuren van de cliënt.

“Samen Beslissen is altijd een combinatie tussen het huidige beste bewijsmateriaal (behandelmethodiek), professionele kennis en de waarden en voorkeuren van de cliënt.”

GGZ Delfland

Maak onzekerheid bespreekbaar

Binnen Samen Beslissen is ook aandacht voor het begrip ‘Decisional Conflict’. Wanneer de informatievoorziening, ervaren steun en aandacht voor persoonlijke waarden achterblijft, kan de onzekerheid over een te nemen besluit toenemen. Zowel cliënten als behandelaren kunnen hier last van hebben. Het bespreekbaar maken van eventuele onzekerheid, kan de gelijkwaardige relatie tussen behandelaar en cliënt ten goede komen.

Heb je wat aan dit artikel?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.