Salutogenese – mentaal welbevinden als specifiek behandeldoel

Binnen Mindfit richten behandelaren zich niet alleen op het verminderen van de klachten, maar ook specifiek op het verhogen van mentaal welbevinden. En dit is niet gelijk aan elkaar. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Romy Kleijn.

Romy Kleijn (Mindfit): “Klachtenreductie is de meer traditionele kant van de behandeling waarbij een behandelaar zich richt op het genezen van een aandoening of stoornis. Mentaal welbevinden is een apart onderdeel waar we tijdens de behandeling aan kunnen werken. Hierbij gaat het om levenstevredenheid en positieve gevoelens zoals geluk, interesse en plezier in het leven. Binnen de GGZ werd altijd gedacht dat wanneer de klachten afnemen, een cliënt een hoger mentaal welbevinden ervaart. Uit onderzoek blijkt dat dit een misvatting is; iemand waarbij de klachten zijn verminderd kan nog altijd een laag mentaal welbevinden ervaren, en andersom.”

Salutogenese in aanvulling op pathogenese

“Dat betekent niet dat mentaal welbevinden het verminderen van klachten vervangt. Het verminderen van klachten, de pathogenese, blijft een kernonderdeel van de behandeling. Werken aan het mentaal welbevinden, salutogenese, is hier een aanvulling op,” legt Romy uit. “Werken aan duurzame mentale gezondheid houdt dus in dat er naast klachtenreductie oog is voor het versterken van het mentaal welbevinden.”

“Werken aan duurzame mentale gezondheid houdt in dat er naast klachtenreductie oog is voor het versterken van het mentaal welbevinden.”

Romy Kleijn

Werken aan duurzame gezondheid

De benadering wordt aangevuld met wat in de theorie de ability to adapt heet. “Bij beide schalen werken we samen met de cliënt om hem zelfredzaamheid aan te leren. Dat betekent dat hij zelf kan herkennen wanneer de klachten terugkomen of wanneer zijn mentale welbevinden daalt en wat hij daar zelf aan kan doen.”

“Door cliënten te helpen zodat het lukt hun mentale gezondheid op een bevorderende manier op gang te brengen en houden, blijven ze langdurig mentaal gezond, en dat noemen we daarom duurzaam. Het lijkt erop dat cliënten hier heel snel aan wennen en meegaan in deze benadering. Behandelaren die gewend zijn en geschoold zijn om vanuit de pathogenese benadering te werken, lijken nog te moeten wennen om de salutogenese benadering te betrekken in hun werk.”

Heb je wat aan dit artikel?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.