Psynet – het platform van de cliënt voor zijn hele zorgnetwerk

OZO-PsyNet is een platform waarop álle betrokkenen rondom een cliënt hun relevante gegevens en acties met elkaar delen. Geen persoonlijk zorgdossier, maar een veilig digitaal netwerk, waarover de cliënt de controle heeft en bepaalt wie zich aansluit. Met OZO-PsyNet breng je het zorgnetwerk in kaart. Daar deel je wat nodig is en weet je meer. Zo wordt jouw zorg beter.

OZO-PsyNet is een platform waarop iemand veilig kan communiceren met zijn of haar hele netwerk (zorgverleners, naasten, familie en de cliënt zelf). De cliënt beheert zijn eigen account; hij bepaalt dus zelf wie er toegang heeft. Binnen het account kan alle informatie worden afgeschermd door verschillende rollen te benoemen en informatie af te schermen voor wie dat niet hoeft te weten; de cliënt bepaalt.”

Ouiam Derkaoui-El Hodayebi en Linda Staal (OZO-PsyNet): “Reden voor het opzetten van OZO-PsyNet was dat er wel werd overlegd over een cliënt, maar weinig met de cliënt. Door dit platform kunnen zorgverleners met elkaar communiceren met en over een cliënt en kan de cliënt dit allemaal inzien. Sterker nog: de cliënt bepaalt wie het allemaal ziet."

Reden voor het opzetten van OZO-PsyNet was dat er wel werd overlegd over een cliënt, maar weinig met de cliënt.

Ouiam Derkaoui-El Hodayebi en Linda Staal

Zo kan cliënt A bijvoorbeeld zijn psycholoog, huisarts, apotheek, partner, moeder, werkgever etc. toevoegen aan zijn OZO-PsyNet-account. “Na een sessie bij de psycholoog zijn er acties afgesproken. De psycholoog zet het in zijn account en de cliënt deelt dit met zijn partner en werkgever zodat die er ervan op de hoogte zijn. Op deze manier zorgt OZO-PsyNet voor een goede uitwisseling van informatie.”

Behandelinformatie en berichtencentrum

De cliënt en zorgverleners bepalen samen wat er wel en niet op OZO-PsyNet komt. Het wordt veel gebruikt voor:

 • Het versturen van berichten en het stellen van hulpvragen
 • Het samenstellen van één geïntegreerd behandelplan
 • Documenteren van al geprobeerde behandelingen/medicatie
 • Opstellen van doelen en deze volgen
 • Overzicht van alle ondersteuning die iemand ontvangt
 • Een up-to-date crisisplan
 • Het berichtencentrum, voor het versturen van berichten en stellen van hulpvragen, wordt het meeste gebruikt.

Familie, naasten én zorgverleners beter op de hoogte

“Voor de Basis GGZ biedt dit enorme kansen; het belang van de naasten en familie betrekken wordt overal erkend, maar in de praktijk is dit moeilijk. Met OZO-PsyNet is dit makkelijker. Via het platform worden ze op de hoogte gehouden van alle afspraken en relevante gegevens, afhankelijk van de rollen en toegang die ze van de cliënt toebedeeld hebben gekregen.”

Alle zorgverleners uit de regio’s die actief zijn kunnen een account aanvragen voor OZO-PsyNet. De cliënt kan hen dan toevoegen aan zijn account. Huisarts, POH-GGZ, Basis en Specialistische GGZ, maar bijvoorbeeld ook het buurtteam, de fysiotherapeut en de thuiszorg. “Zorgverleners communiceren eenvoudig en veilig onderling, met de cliënt er digitaal bij. De cliënt kan er dan bijvoorbeeld weer voor kiezen om deze gegevens te delen met zijn naasten.”

“Het belang van de naasten en familie betrekken wordt overal erkend, maar in de praktijk is dit moeilijk. Met OZO-PsyNet is dit makkelijker.”

Ouiam Derkaoui-El Hodayebi en Linda Staal

Geen persoonlijk gezondheidsdossier

OZO-PsyNet is geen persoonlijk gezondheidsdossier, maar puur bedoeld voor de communicatie van het complete netwerk met als middelpunt de cliënt. “Het vervangt dus niet andere dossiers en systemen die zorgverleners al gebruiken. We maken hier wel zoveel mogelijk links mee zodat er gemakkelijk van het dossier naar OZO-PsyNet kan worden geschakeld. Voordeel hiervan is dat een zorgverlener geen duur systeem hoeft te vervangen; alles wat je nodig hebt om te beginnen is een account bij OZO-PsyNet. Alle cliënten die jou hebben toegevoegd aan hun account zie je via je eigen account. En hoewel vragen beantwoorden van een cliënt een behandelaar misschien wel iets meer tijd kost, zorgt het wel voor een kortere en efficiëntere behandeling.”

Voordelen voor de cliënt

 • Ze krijgen meer regie, pakken daardoor meer eigen verantwoordelijkheid en hoeven hun verhaal minder vaak te herhalen.
 • Ze kunnen rustig nalezen wat er is besproken.
 • Door de mogelijkheid informatie te delen met hun naasten kunnen ze hun eigen situatie beter uitleggen.
 • Het kan een geruststellend idee zijn dat bijvoorbeeld de crisiskaart bij hun hele netwerk bekend is.
 • De communicatie met het netwerk – zowel zorgverleners als de naasten – verbetert en vragen rondom de behandeling kunnen makkelijk worden gecommuniceerd.

Heb je wat aan dit artikel?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.