Methode Kijkvorm Basis: met de cliënt naar een gedeelde aanpak

Soms merk je na een gesprek met een cliënt dat hij of zij toch niet helemaal heeft onthouden wat er is besproken, of dat jullie elkaar niet zo goed hebben begrepen. De methode Kijkvorm Basis wil daar verbetering in aanbrengen. Door visuele ondersteuning en een actievere rol voor de cliënt, geeft Kijkvorm handen en voeten aan begrippen als oplossingsgericht werken, eigen kracht en samen beslissen.

Kijkvorm Basis is ontwikkeld door psychologen die zelf vele behandelgesprekken hebben gevoerd en de praktijk dus goed kennen. De methode is geschikt voor alle stoornissen, jongeren en volwassenen en voor alle fasen van de behandeling. Vanaf de intake tot en met de afronding.

Meer structuur dankzij visuele ondersteuning

Door een gesprek visueel te ondersteunen, kun je als behandelaar op een voor de cliënt inzichtelijke manier van probleem naar gedeelde aanpak komen. Kijkvorm bevat een magneetbord dat je op tafel kunt leggen en een map met magneetkaartjes om op te schrijven. De magneetjes bieden structuur in het gesprek; vanaf de probleemstelling tot en met de aanpak. Bovendien hebben ze eigen kleuren, waardoor je zeker weet dat je geen stappen in het gesprek overslaat.

Door een gesprek visueel te ondersteunen, kun je als behandelaar op een inzichtelijke manier van probleem naar gedeelde aanpak komen.

Kijkvorm Basis

Actieve rol voor cliënt

De cliënt vervult zelf een actieve rol door de kaartjes in te vullen en op de gewenste plek te leggen. Anders dan bij een tekening of tekst, ligt die plek niet per se vast. Je kunt de magneetjes altijd nog verschuiven, want wat een cliënt als valkuil ziet, kan hij misschien juist als kracht inzetten. Omdat alles wat er besproken wordt visueel op tafel ligt, onthoudt de cliënt het beter. Na het gesprek maakt de cliënt een foto van het bord om thuis te bespreken en overdenken. Ook voor jouzelf als behandelaar kan het helpen om de foto mee te nemen in de verslaglegging; het geeft een overzichtelijk beeld en je kunt ‘m opnemen in het dossier.

Leren werken met Kijkvorm

Na aanschaf van het materiaal van Kijkvorm Basis, is er een online tutorial met casusvoorbeelden beschikbaar. Daarnaast is er een uitgebreidere e-learning waarbij de accreditatiepunten (SKJ, NVO, NIP K&J) te behalen zijn. Organisaties kunnen een in company cursus aanvragen voor een training op maat. Meer informatie over de aanschaf van het materiaal en de trainingen is te vinden op www.kijkvorm.nl.

Kijkvorm op het KiBG Congres (8 juni)

Meer weten over Kijkvorm en er zelf mee aan de slag? Dat kan tijdens het KiBG Congres op donderdag 8 juni in Maarssen. Nicole Bos en Donja Dirks verzorgen hier een workshop over de methodiek.

Het thema van het congres is 'Vonken, vlammen & vuur', met op het programma verder inspirerende sessies over onder meer: oplossingsgericht werken, FIT, groepstherapie & FIGT, beweging in de behandeling, de rol van verwachtingen, online behandelen en lotgenoten contact. Laat je verrassen door een vurig programma vol passie voor de kortdurende generalistische GGZ!

Heb je wat aan dit artikel met video?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.