Indeling webinar:

In de eerste tien minuten legt Hanneke uit wat het KOP model inhoudt en gaat zij wat in op de overeenkomsten en verschillen tussen het KOP model en het 5 gesprekkenmodel. Dan besteedt zij ongeveer twintig minuten (tot minuut 39:00) aan uitleg geven over het gedachtengoed en de toepassing van het 5-gesprekkenmodel. En de laatste tien minuten gaat zij in op de toepassingen in de dagelijkse praktijk en hoe zij beide modellen integreert.