Gooi het in de groep!

Wil je meer mensen behandelen in de Basis GGZ? Overweeg eens groepsbehandelingen. Behandelen in groepen bestaat in de GGZ al langer, maar de Basis GGZ behandelt voornamelijk individueel. In een sector die zoekt naar efficiëntie zijn groepen een uitkomst. Welke groepsbehandelingen past de Basis GGZ toe?

Psychologisch Centrum 4mb in Roosendaal startte in 2017 met blended groepen. “We normaliseren in de groep en oefenen met de e-health. De online modules versterken de groepstherapie en andersom; als psycholoog zie je discrepanties in hoe mensen zich online en in de groep gedragen,” vertelt psycholoog Eylem Mentese.

Nieuwe technologieën toepassen

Directeur behandeling Erwin Bijlsma is overtuigd van de potentie van het gebruik van nieuwe technologieën in groepsbehandelingen. “We voeren ons werk beter uit met behulp van nieuwe technologieën. In therapie leer je nieuwe vaardigheden; vasthouden en toepassen vergt moeite. Met online modules train je de vaardigheden beter. Waarom zou ik de online modules niet bij groepsbehandelingen toepassen?”

Minder sessies nodig

Minder behandelminuten is niet het primaire doel; de kwaliteit staat voorop. Erwin: “Het aantal sessies van de groepsbehandeling is met behulp van eHealth gedaald van gemiddeld 15 face tot face sessies naar 7 face-to-face sessies. Het gemiddeld aantal minuten ligt nu op 571 per cliënt. Met behoud van kwaliteit, dat staat voorop, brengen we dit gemiddelde onder de 500.”

De kracht van de groep

De kracht van de groep is normaliseren; mensen leren dat ze niet de enige zijn met hun klacht. Dat besef doet zo veel bij mensen en daarom stellen wij bij cliënten deze groepsbehandeling voor”, licht Eylem toe.

“De kracht van de groep is normaliseren; mensen leren dat ze niet de enige zijn met hun klacht.”

Eylem Mentese, psycholoog

Erwin bekijkt bij aanmelding alle dossiers en beoordeelt welke cliënten geschikt zijn voor de groep. Voor de cliënt is een groep een grote stap. Erwin noemt het koudwatervrees: “We leveren extra inspanning zodat je als cliënt de groepsbehandeling een kans gunt. Wij informeren je uitvoerig over wat je kan verwachten. In het kader van shared decision making is de keuze aan jou als cliënt: of je neemt direct deel aan de groep of je komt op de wachtlijst voor individuele behandeling.”

“De cliënten zijn naderhand louter positief, er ontstaan vriendschappen. Cliënten zoeken elkaar op na de therapie, bijvoorbeeld als hardloopclub. Het schept een band. Door de blijvende groepscontacten en de beschikbare online tools komen weinig mensen terug in zorg.”

Heb je wat aan dit artikel?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.