Goed voorbereid op het eerste gesprek met de welkomstmodule

Ook voor aanvang van het eerste gesprek kun je de cliënt al aan het werk zetten. Mindfit ontwikkelde daarvoor een welkomstmodule waarin de cliënt ter voorbereiding op het eerste gesprek met behulp van verschillende opdrachten aan het werk wordt gezet. Hiermee wil Mindfit de eigen regie en eigen verantwoordelijkheid stimuleren.

“Om de eigen regie en verantwoordelijkheid van een cliënt te vergroten vinden we het belangrijk dat deze voor het eerste gesprek al tot nadenken wordt gezet; over wat er aan de hand is én wat de cliënt ziet als speerpunten in de eigen behandeling. Vaak komen mensen toch nog met het idee dat een psycholoog gaat vertellen wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren,” vertelt Silvia Bloemberg, GZ-psycholoog en EMDR-therapeut bij Mindfit.

Welkomstmodule: KOP-model als uitgangspunt

De welkomstmodule leert de cliënt verbanden te leggen tussen zijn klachten, omstandigheden (verleden en heden) en persoonlijke stijl (persoonskenmerken en coping). “Wij gebruiken hiervoor het KOP-model van Rijnders. De welkomstmodule met het KOP-model helpt de cliënt verder te kijken dan zijn klachten en meer zicht te krijgen in het ontstaan en de instandhouding van de klachten. Een duurzame behandeling richt zich niet alleen op klachtreductie, maar heeft ook oog voor de omstandigheden en persoonlijke stijl van de cliënt en op het vergroten van zijn of haar veerkracht.”

“Vaak komen mensen toch nog met het idee dat een psycholoog gaat vertellen wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren.”

Silvia Bloemberg

Voorbereiding voor het eerste gesprek

“Een eerste contact met een cliënt gaat vaak telefonisch. De cliënt krijgt een e-mail met een link naar een beveiligd internetportaal waarin hij of zij in de eigen tijd aan de slag kan met de welkomstmodule. Met behulp van een metafoor (Dijk-schema, uitgelegd met behulp van een filmpje) bepaalt de cliënt de speerpunten in zijn behandeling. Het KOP-schema en het Dijk-schema worden verder besproken tijdens het eerste gesprek en vormen de basis van de behandeling. Dit werkt heel simpel en is ontzettend waardevol.”

Schijf van 5

“In de welkomstmodule staat de cliënt niet alleen stil bij zijn mentale conditie, maar ook bij zijn leefstijl, lichamelijke gezondheid, relaties en deelname aan de maatschappij. Binnen Mindfit noemen we dit de Schijf van 5. Willen we de veerkracht, het welbevinden, vergroten dan moeten we aandacht hebben voor alle vijf de schijven. De cliënt loopt voor zichzelf alle vijf schijven langs en bekijkt wat er goed gaat, waar hij of zij tevreden over is en zo wil behouden, en of er speerpunten zijn voor de behandeling. De welkomstmodule is dus zowel voor de cliënt als de behandelaar een goede voorbereiding op het eerste gesprek.”

Heb je wat aan dit artikel?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.