Werken aan welbevinden in een transdiagnostische groep

Welness Act Reovery Plan (WRAP) is een laagdrempelig zelfhulpinstrument aangeboden door geschoolde ervaringsdeskundigen dat naast professionele zorg bijdraagt aan meer welbevinden, zelfzorg en eigen regie bij psychische en lichamelijke problemen. Maar iedereen die het even wat lastiger heeft kan er baat bij hebben. Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen van hoe het werkt en wat de meerwaarde kan zijn voor de cliënten die jij ziet en lees wat je kan doen als je denkt dat een cliënt van jou er baat bij kan hebben.

"WRAP biedt een structuur waarmee een ieder zelf steeds invulling kan geven aan een proces van herstel van welbevinden."

Dienke Boertien

WRAP in het kort

WRAP is ontwikkeld door mensen die ontdekten hoe zij zelf veel konden doen om zich beter te voelen en te herstellen van (ernstige of langdurige psychische) problemen. (Copeland e.a. 1997). Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De vijf sleutelbegrippen hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf, steun;
  • Een gereedschapskoffer voor een ‘goed gevoel’;
  • De WRAP zelf bestaande uit: een dagelijks onderhoudsplan, 1. triggers en een actieplan, 2. vroege waarschuwingstekens en een actieplan, 3. signalen van ontsporing en een actieplan, 3. crisisplan en een 4. postcrisisplan;
  • Een aantal algemene thema’s als zelfwaardering, leefstijl, omgaan met negatieve gedachten.


WRAP biedt een structuur waarmee een ieder zelf steeds invulling kan geven aan een proces van herstel van welbevinden. WRAP wordt aangeboden door twee geschoolde WRAP Facilitators in standaard 8 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. Het plan is nooit af maar kan naar behoefte worden aangepast. Het is een plan van de persoon zelf en geen behandelplan. WRAP en behandeling kunnen elkaar goed aanvullen en versterken.

Waarom WRAP?

Omdat het laagdrempelig is. Het gaat over het functioneren in het hier en nu, eerder eventuele psychische klachten in het heden of verleden doen er niet toe. Het heeft een duidelijke structuur, wat veel houvast biedt bij het maken van de eigen WRAP. De ervaringsdeskundigen bieden hulp door eigen voorbeelden te delen, hierdoor spreek een en ander direct tot de verbeelding.

Onderzoek en implementatie

Onderzoek toont o.a. aan dat WRAP bijdraagt aan de ervaren kwaliteit van leven en aan het verminderen van de zorgvraag en de zorgkosten (Cook e.a. 2011 en Cook e.a. 2013). WRAP is in de VS evidence based Nederland erkend als een goed onderbouwde interventie. Kenniscentrum Phrenos ondersteunt de modelgetrouwe beschikbaarheid van WRAP in Nederland.

Ik heb een cliënt die er baat bij kan hebben, wat nu?

Wil je meer weten over WRAP en wat dit kan betekenen voor je cliënten, waar zij deel kunnen nemen aan een WRAP groep en hoe het zit met de bekostiging? Neem dan contact op met Dienke Boertien (dboertien@kcphrenos.nl). Zij heeft zicht op de instellingen en facilitators in jouw regio en kan jou in contact brengen met de juiste contactpersoon. 

Heb je wat aan deze video?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.