Werken aan welbevinden in een transdiagnostische groep

Welness Act Reovery Plan (WRAP) is een zelfhulpinstrument aangeboden door geschoolde ervaringsdeskundigen dat naast professionele zorg bijdraagt aan meer welbevinden, zelfzorg en eigen regie bij psychische en lichamelijke problemen.

"WRAP biedt een structuur waarmee een ieder zelf steeds invulling kan geven aan een proces van herstel van welbevinden."

Dienke Boertien

WRAP in het kort

WRAP is ontwikkeld door mensen die ontdekten hoe zij zelf veel konden doen om zich beter te voelen en te herstellen van ernstige of langdurige (psychische) problemen. (Copeland e.a. 1997). Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De vijf sleutelbegrippen hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf, steun;
  • Een gereedschapskoffer voor een ‘goed gevoel’;
  • De WRAP zelf bestaande uit: een dagelijks onderhoudsplan, triggers en een actieplan, vroege waarschuwingstekens en een actieplan, signalen van ontsporing en een actieplan, crisisplan en een postcrisisplan;
  • Een aantal algemene thema’s als zelfwaardering, leefstijl, omgaan met negatieve gedachten.


WRAP biedt een structuur waarmee een ieder zelf steeds invulling kan geven aan een proces van herstel van welbevinden. WRAP wordt aangeboden door twee geschoolde WRAP Facilitators in standaard 8 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. Het plan is nooit af maar kan naar behoefte worden aangepast. Het is een plan van de persoon zelf en geen behandelplan. WRAP en behandeling kunnen elkaar goed aanvullen en versterken.

Onderzoek en implementatie

Onderzoek toont o.a. aan dat WRAP bijdraagt aan de ervaren kwaliteit van leven en aan het verminderen van de zorgvraag en de zorgkosten (Cook e.a. 2011 en Cook e.a. 2013). WRAP is in de VS evidence based Nederland erkend als een goed onderbouwde interventie. Kenniscentrum Phrenos ondersteunt de modelgetrouwe beschikbaarheid van WRAP in Nederland.

Meer weten?

Wil je meer weten over WRAP en wat dit kan betekenen voor je cliënten, waar zij deel kunnen nemen aan een WRAP groep en hoe het zit met de bekostiging? Neem dan contact op met Dienke Boertien via dboertien@kcphrenos.nl

Heb je wat aan deze video?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.