Subsessie in een notendop: hoe wakker jij het vuurtje aan bij je cliënten op de wachtlijst?

Wachtlijsten, personeelstekort en een alsmaar stijgende vraag naar GGZ. Ondanks dat we trots mogen zijn op het zorgstelsel in Nederland, zijn er ook problemen. En als we doen wat we deden, dan krijgen we wat we kregen. Wat zijn nieuwe perspectieven op een duurzame GGZ? En hoe breng je die in praktijk? Leer van de aanpak van Apanta GGZ tíjdens de wachttijd. Hanneke Groenen en Carla van Zuylen zijn bij Apanta-ggz hard op zoek naar manieren om met die wachtlijst om te gaan en deelden tijdens het KiBG Congres 2023 hun initiatieven en tips om ook zelf te beginnen.

Inzichten uit de subsessie van Hanneke en Carla (Apanta-ggz) tijdens het KiBG Congres 2023:

Omdenken; de zelfzorgfase
Bij Apanta zijn ze de wachttijd anders gaan benaderen. Niet als wachtlijst (dit werkt demoraliserend), maar als zelfzorgfase. Onder andere ingegeven door een voorbeeld bij het Maxima Medisch Centrum"(MMC), een ziekenhuis waar ze veel belang hechten aan zelfregie van de cliënt. Bij het MMC is de wachttijd voor een darmoperatie gemiddeld vijf weken. In plaats van thuis te zitten wachten, gebruiken de patiënten deze tijd heel nuttig om al actief bezig te zijn met hun herstel. In deze tijd worden de patiënten fysiek en mentaal sterker gemaakt voor de operatie en voelen ze zich hierdoor betrokken bij hun eigen behandeling. Klinkt logisch, en ook zeker toepasbaar op mensen die wachten op een psychologische behandeling. 

Aanbod tijdens de zelfzorgfase

In de zelfzorgfase bij Apanta-GGZ wordt een verscheidenheid aan activiteiten aangeboden om cliënten te ondersteunen. Dit omvat onder andere:

  • Maandelijkse themabijeenkomsten waar verschillende onderwerpen worden behandeld, zoals leefstijl, waarden en doelen, steun en motivatie.
  • Tweewekelijkse wandelingen om fysieke activiteit te bevorderen en een ontspannen omgeving te creëren.
  • Zingen als een creatieve en expressieve manier om emoties te uiten en plezier te hebben.
  • eHealth-opties, zoals zelfzorgmodules en begeleide activiteiten, beschikbaar tijdens de wachttijd (of zelfzorgfase).
  • Yoga om ontspanning, flexibiliteit en mindfulness te bevorderen.

Opgedane ervaringen door Apanta-ggz

Tijdens het aanbieden van deze zelfzorgactiviteiten hebben ze bij Apanta-ggz waardevolle ervaringen opgedaan. Door voortdurend te experimenteren en te zoeken naar wat het beste werkt hebben ze bijvoorbeeld ontdekt dat cliënten het prettiger vinden om persoonlijk telefonisch benaderd te worden in plaats van alleen een e-mail te ontvangen. Deze persoonlijke touch geeft hen het gevoel dat ze serieus worden genomen en gewaardeerd worden. Ze hebben ook geleerd dat, hoewel cliënten aanvankelijk aangeven geïnteresseerd te zijn in eHealth-opties, ze vaak niet actief gebruikmaken van deze mogelijkheden nadat ze zijn toegestuurd of beschikbaar zijn gesteld. Dit benadrukt het belang van persoonlijk contact en interactie met anderen. Ook merken ze dat cliënten die de eerste stap hebben gezet, terugkomen en ook gebruikmaken van andere activiteiten binnen het aanbod.

Het aanbod van Apanta-ggz is gebaseerd op evidence based practice. Dus een combinatie van onderzoeksevidentie, klinische ervaring, cliëntvoorkeuren en (niet geheel onbelangrijk) beschikbaarheid.

"Wie een berg wil verzetten, begint met het wegdragen van kleine steentjes! Dus: begin met kleine stapjes en probeer dingen uit"

Hanneke Groenen en Carla van Zuylen

Tips om te beginnen:

Hier zijn enkele tips die Apanta-ggz heeft opgedaan tijdens hun werk om een effectieve aanpak van zelfzorg te hanteren:

  • Begin met kleine stapjes en moedig cliënten aan hetzelfde te doen. Zelfzorg is een proces dat tijd kost, dus verwacht niet meteen grote veranderingen. Elke kleine stap in de juiste richting is waardevol.
  • Experimenteer met verschillende benaderingen en wees niet bang om dingen uit te proberen. Wat voor de ene cliënt werkt, werkt mogelijk niet voor een andere. Door te experimenteren, kun je ontdekken wat het beste past bij de behoeften en voorkeuren van je cliënten.
  • Luister naar de feedback van je cliënten en pas indien nodig je aanpak aan, zo kan je je aanbod nog beter afstemmen op de specifieke behoeften en wensen van je cliëntenpopulatie.
  • Sluit elke activiteit positief af en inspireer cliënten om verdere stappen te zetten in hun zelfzorg. Bijvoorbeeld door hen te vragen welke stap ze de komende week kunnen zetten. Dit creëert een positieve en motiverende afsluiting die hen aanspoort om actief bezig te blijven met hun groei en herstel.

Heb je wat aan dit artikel?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.