KiBG Congres 2023: subsessies samengevat

Vind hier de subsessie die jij heb gemist op het KiBG Congres 2023. De meeste sessies zijn kort samengevat, zodat je hopelijk toch wat concrete tips kan meenemen in je dagelijkse praktijk.

Oplossingsgericht werken voor positieve energie - Mark Crouzen

Als behandelaren zijn we geneigd op de klachten gericht te zijn, of op de diagnose. Met oplossingsgericht werken ga je al snel met de cliënt op zoek naar oplossingen en uitzonderingen. Dit doe je op respectvolle manier met als doel iemand zo snel mogelijk weer in zijn kracht te zetten. Mark heeft zich gespecialiseerd in deze behandelmethode en deelde tijdens het congres tips en trucs hoe je dit kan toepassen in je eigen behandelkamer. Lees hier de volledige samenvatting van de sessie.

Feedback Informed Treatment, hou het vuur in je behandeling - Mark Crouzen

Soms heb je wel eens het gevoel dat de behandeling niet lekker loopt of twijfel je over de behandelrelatie. Wat als er een simpele methode is om dat tijdig op te sporen, vastlopende behandelingen weer op de rit te krijgen én je behandelrelatie te verbeteren. Mark heeft zich gespecialiseerd in Feedback Informed Treatment en deelde tijdens het congres praktische tips en trucs hoe je dit kan toepassen in je eigen behandelkamer. Lees hier de volledige samenvatting van de sessie.

Verwachtingen als ontbrander - Bea Tiemens

Rondom een behandeling zijn veel verwachtingen. De cliënt heeft ze, de behandelaar ook. Soms spreken we ze expliciet uit, soms impliciet door bepaalde woorden die we gebruiken. Maar wat voor effect heeft dit allemaal op de cliënt en het verloop van de behandeling? Bea Tiemens is de onderzoeksliteratuur ingedoken en deelde tijdens het congres haar verrassende inzichten over verwachtingen en vooral ook de belangrijke rol van het placebo-effect. Lees hier de volledige samenvatting van de sessie.

IJzer smeden als het heet is; hoe wakker jij het vuurtje aan bij je cliënten op de wachtlijst? - Hanneke Groenen en Carla van Zuylen

Wachtlijsten, personeelstekort en een alsmaar stijgende vraag naar GGZ. Ondanks dat we trots mogen zijn op het zorgstelsel in Nederland, zijn er ook problemen. En als we doen wat we deden, dan krijgen we wat we kregen. Wat zijn nieuwe perspectieven op een duurzame GGZ? En hoe breng je die in praktijk? Leer van de aanpak van Apanta GGZ tíjdens de wachttijd. Hanneke Groenen en Carla van Zuylen zijn bij Apanta-ggz hard op zoek naar manieren om met die wachtlijst om te gaan en deelden tijdens het congres hun initiatieven en tips om ook zelf te beginnen. Lees hier de volledige samenvatting van de sessie.

Digitalisering in de GGZ; blussen of het vuurtje aanwakkeren? - Taco Oerlemans, Bart Vemer & Annette Zoete

Hoe verlaag je drempels voor digitalisering, voor jezelf of voor je medewerkers? Waar kan je morgen al mee beginnen? Bart Vemer (Aeffectivity), Annette Zoete (GGZ Breburg) en Taco Oerlemans (Mindler) deden pitches over het belang van digitalisering, zoeken, durven en proberen tijdens het congres. Lees hier enkele highlights uit hun pitches.

Effectief sámen van probleem naar aanpak met Kijkvorm - Donja Dirks & Nicole Bos

Samen met je cliënt effectief van probleem naar gedeelde aanpak - de Kijkvorm Basis methodiek biedt hierbij visuele ondersteuning. In de workshop zijn deelnemers zelf er mee aan de slag gegaan en hebben ervaren hoe ze hiermee handen en voeten geven aan begrippen als oplossingsgericht werken, eigen kracht en samen beslissen. Er is geen samenvatting, wel kun je hier een kort filmpje zien over de methode, met begeleidend artikel. 

Groepstherapie; samen zorgen dat het vuur blijft branden - Marjolein Koementas - de Vos

Waarschijnlijk denk je bij groepsbehandeling niet meteen aan het gebruik van vragenlijsten, ook wel ROM, voortgangsfeedback of Feedback-Informed Group Treatment (FIGT) genaamd, maar het is mogelijk! Marjolein doet onderzoek hiernaar en deelde tijdens congres haar bevindingen en geeft tips over de toepassing hiervan in je eigen groepsbehandelingen. Lees hier enkele highlights uit haar workshop.

To be continued...

Er volgen nog samenvattingen van de volgende sessies:

  • De Bibberbar: ervaar de warmte van laagdrempelig lotgenotencontact
  • Breng je cliënt in beweging: wakker het vuurtje aan naar een leefstijl in balans

Had je wat aan dit artikel?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.