Tools voor Samen Beslissen

Samen Beslissen is een veel besproken onderwerp binnen de medische wereld, zo ook in de Geestelijke Gezondheidszorg. Wisten jullie dat Akwa GGZ veel informatie over dit thema heeft gebundeld op hun website? Deze website vind je hier. Wat je hier onder andere kan vinden is meer uitleg over het onderwerp Samen Beslissen, zogenaamde 'Toolkits', ervaringsverhalen van cliënten, een webinar of kosteloze training. Er staat veel informatie op de site van Akwa GGZ. Daarom hierbij een tweetal praktische elementen uitgelicht die goed toepasbaar zijn in de dagelijkse behandelpraktijk.

Samen Beslissen uitgelegd voor de cliënt

Deze Factsheet van twee pagina's is met name bedoeld voor de cliënt. Het kan voor jou als hulpverlener zinvol zijn de cliënt op deze Factsheet te wijzen zodat de cliënt zich bij aanmelding al wat verdiept in wat deze kan verwachten van een intake en behandeling. Een simpele manier om verwachtingen te managen en cliënt eigen regie te geven.

In de Factsheet wordt onder andere toegelicht wat Samen Beslissen is en staan tips voor de cliënt wat deze zelf kan doen om het proces van Samen Beslissen te stimuleren. Zo worden er tips gegeven hoe je je als cliënt kan voorbereiden op een intake en worden er voorbeeldvragen gegeven.

Diagnose specifieke keuzekaarten voor de cliënt

Samen met Stichting MIND (klik hier voor de website van MIND) heeft Akwa GGZ keuzekaarten gemaakt voor een aantal specifieke diagnoses. Niet allemaal even relevant voor de kortdurende generalistische GGZ, maar de keuzekaart voor depressie en angst zijn zeker de moeite waard om eens door te kijken. 

Neem bijvoorbeeld de 'Complete Toolkit Samen beslissen bij depressieve klachten'. Op pagina 7 vind je een Keuzekaart met de titel 'Hulpmiddelen om zoveel mogelijk zelf je eigen situatie te verbeteren' en op pagina 8 uitleg over de verschillende suggesties die bij dat hoofdstuk worden gedaan. Ook geeft de Toolkit psycho-educatie, geeft het alle bestaande behandelingen weer. Van kortdurend tot intensief en wordt medicatie besproken. Een instrument die dus door de cliënt zelf of samen met de hulpverlener doorgenomen kan worden om het Samen beslissen verder te bevorderen. 

Heb je wat aan deze tip?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.