Behandelaren bij De Hoofdlijn in Haarlem gebruiken de volgende audiobestanden, apps en boeken ter ondersteuning van hun behandelingen:

Audiobestanden met meditatie oefeningen 

Deze audiobestanden met meditatie oefeningen horen bij het boek ‘Mindfulness, Een praktische training in omgaan met gevoelens en gewoonten’ van Ger Schurink. De audiobestanden zijn ook zonder het boek vrij te gebruiken.

Zelfhulpboek Voluit leven

Het boek Voluit leven - Mindfulness of de kunst van het aanvaarden (Ernst Bohlmeijer), is een praktisch zelfhulpboek. Het gaat in op de gevolgen van psychisch leed zoals angst, somberheid, onzekerheid en vermoeidheid. Veel mensen die hier last van hebben, ervaren het leven als onbevredigend. De strijd tegen deze klachten staat centraal in het leven: het willen vermijden van psychische of lichamelijke pijn. Dit boek laat zien dat het vermijden van psychisch of lichamelijk leed niet werkt en biedt een alternatief.

Werkboek mindful zelfcompassie

Het Werkboek mindful zelfcompassie (Kristin Neff), leert hoe je jezelf stap voor stap kunt bevrijden van harde zelfkritiek en onmogelijke eisen aan jezelf, en om innerlijke kracht op te bouwen en zo te groeien. Het boek is gebaseerd op het achtweekse programma voor Mindful Zelfcompassie en bevat geleide meditaties (met audio-downloads), informele oefeningen om te doen in het dagelijks leven, schriftelijke oefeningen en verhalen van mensen die de technieken al gebruiken om relatieproblemen, stress, issues met gewicht en lichaamsbeeld, gezondheidsklachten, angst en andere problemen aan te pakken.

Mindfulness oefenboek

Het Mindfulness oefenboek: bevrijd jezelf in 8 weken van emotionele problemen en chronische ongelukkigheid(John Teasdale, Mark Williams), biedt praktische hulp bij het beoefenen van mindfulness en leert je hoe je somberheid, gepieker en negatieve gedachten de baas kunt worden. Het bevat aanwijzingen, tips, oefeningen en werkbladen. Handig zijn de dialoogkaders die antwoord geven op veelgestelde vragen van mensen die het programma al hebben gevolgd.

Mindfulness, een praktische training

Het boek Mindfulness, een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten (Ger Schurink), leert de lezer stap voor stap de belangrijkste technieken uit de mindfulness. Met als doel meer greep krijgen op ingesleten gewoontepatronen. Naast een zelfwerkboek is deze set ook een goed hulpmiddel bij (psycho)therapie, training of een coachingstraject.

Waar je ook gaat, daar ben je: meditatie in het dagelijks leven

In Waar je ook gaat, daar ben je zet auteur Jon Kabat-Zinn uiteen hoe de essentie van boeddhistische meditatie - aandacht - deel kan gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Aan de hand van voorbeelden die voor iedereen herkenbaar zijn, laat hij zien hoe meditatief leven en werken eruitziet, welke weerstanden we tegenkomen en hoe we daar mee om kunnen gaan. Het boek is in het bijzonder geschikt voor mensen die bezwaren hebben tegen gestructureerde programma’s.

Mindfulness – In de maalstroom van je leven

Psychiater Edel Maex gebruikt veel mindfulness-technieken in zijn werk, die hij beschrijft in dit boek. Het leert je hoe je de rust en helderheid kunt opzoeken in jezelf, ook als het leven je deze rust niet gunt. Op zijn website kun je onder het kopje ‘Downloads’ instructies voor de bodyscan en zitmeditatie beluisteren.

Apps met oefeningen

Er zijn verschillende apps met mindfulness oefeningen. Zoals:

Film over mindfulness

Deze film over mindfulness is al wat ouder, maar nog steeds informatief en helpend bij het behouden van motivatie om mindfulness vol te houden.