Het bovenstaande filmpje is een film opgenomen tijdens een lezing. Sergio van der Pluijn zet in dit bijna 40 minuten durende filmpje uiteen wat motiverende gespreksvoering (MGV) is en hoe het werkt. Omdat het een lang filmpje is en je misschien niet alles even relevant vindt hierbij een korte samenvatting per onderdeel met ongeveer de juiste minuten erbij. Zo kun je makkelijker doorspoelen.

  • Tot 3.40 minuten doet Sergio een korte introductie en een oefening om de zaal wat te betrekken.
  • Van 3.40 tot 7.40 minuten: Verschillende soorten motivatie. Sergio legt het een en ander uit over verschillende soorten motivatie die je als mens kan hebben. Intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie en autonome motivatie. De laatste betekent dat je iets niet persé leuk of makkelijk vindt, maar het wel doet omdat je het belangrijk vindt. 
  • Van 7.40 tot 10.30 minuten: Wat is MGV. Kort samengevat is de definitie: 'Een persoonsgerichte vorm van begeleiden die uitgaat van samenwerking en gericht is op het ontlokken en versterken van autonome motivatie tot verandering.' Volgens Sergio is het belangrijkste verschil met andere methodes dat je met MGV motivatie niet oplegt, maar probeert te ontlokken.
  • Van 10.30 tot 16.30 minuten: Waarom is veranderen moeilijk? Sergio gaat in op waarom veranderen zo moeilijk is. Mensen zijn gewoontedieren, veranderen is eng en mensen zijn ambivalent. Dat laatste gaat hij uitgebreider op in. Hier gaat het namelijk vaak mis in behandelingen. Mensen zijn nog ambivalent en de behandelaar gaat 'duwen en trekken'. 
  • Van 18.30 tot 24.14: Oefenen met ambivalentie. Sergio laat vooral de zaal de nodige oefeningen doen met eigen gewoontes waarover ze ambivalent zijn. Eerst 'duwen en trekken' en dan gewoon nieuwsgierig luisteren. 
  • Van 24.14 tot 36.45 minuten: Verandertaal ontlokken. Segio gaat wat meer in op hoe je motivatie ontlokt en de behoefte aan autonomie die hierbij aan ten grondslag ligt. Mensen raken over het algemeen meer overtuigd door redenen die ze zelf hebben ontdekt en opgesomd, dan door de redenen die door anderen zijn opgesomd. Verandertaal is alles wat iemand zegt te willen en de redenen die hij/zij daartoe heeft.
  • Bij minuut 36.45: vijf verhelderende vragen om verandertaal te ontlokken. 1. Wat wil je veranderen/bereiken. 2. Hoe belangrijk is dat op een schaal van 0 tot 10? 3. Waarom een ... en geen lager getal? 4. Stel dat je hiertoe besluit. Wat geeft dan vertrouwen dat dit zou kunnen lukken? 5. Wat kan een eerste kleine stap zijn?
  • Hierna volgt een afronding van de lezing.