De kracht van psycho-educatie: emoties

Een belangrijk onderdeel van een behandeling is psycho-educatie. Ondanks dat ieder mens anders is ervaren we ook veel hetzelfde. Psycho-educatie kan verhelderend, maar ook normaliserend werken. De cliënt leert zichzelf er beter door kennen en ervaart dat hij/zij niet de enige is met gelijke klachten. In dit artikel gaan we in op emoties. Je vindt hier o.a. filmpjes die je (samen met je) cliënt kan kijken, of boeken die je kan aanraden. Het gaat over wat emoties zijn, maar ook over hoe je er mee om kan gaan.

Alfred & Shadow

Dit filmpje (Engels gesproken, met Nederlandse ondertiteling) geeft een uitgebreide uitleg over emoties. In het filmpje wordt uitgelegd welke emoties er zijn, waarom emoties belangrijk zijn, maar ook hoe emoties soms verwarrend kunnen zijn en mensen emoties op een niet helpende manier inzetten waardoor ze niet krijgen wat ze verlangen. Bijvoorbeeld boos worden terwijl je eigenlijk genegenheid nodig hebt. Aan het einde van het filmpjes worden er suggesties gegeven hoe je op een gezondere manier met je emoties om kan gaan, zodat je wél krijgt wat je verlangt in het contact met de ander.


The Struggle Switch

Dit filmpje kan je gebruiken als je een cliënt wat meer wil laten zien en ervaren dat vechten tegen emoties niet zo veel zin heeft. Dat emoties daarmee juist groter worden en meer, in plaats van kleiner en minder. Het laat zien hoe je wél met emoties kan omgaan; namelijk de emoties ervaren (soms wat heviger dan de andere keer) en je vooral richten op de zinvolle dingen in het leven. Dit filmpje is met name helpend bij angstige cliënten, maar is eigenlijk voor ieder mens goed om eens te kijken en te realiseren hoe normaal het eigenlijk is om te voelen.


Voluit leven - negatieve gevoelens leren accepteren

Dit filmpje laat zien hoe het onderdrukken van negatieve gevoelens op lange termijn juist tot nog meer negatieve gevoelens leidt en je leven kan gaan beheersen. Ook laat het zien dat het toelaten van die gevoelens in eerste instantie moeilijk is, maar uiteindelijk ook maakt dat je weer een plezieriger leven hebt. Je kan namelijk ook weer positieve gevoelens ervaren. 


Boekentip: Omarm je emoties - vrij van angst voor je gevoelens

Dit boek is interessant voor zowel behandelaren als cliënten. Het gaat over emoties; wat is de functie van emoties en hoe ga je ermee om? Emoties kunnen heftig zijn waardoor je emoties soms onbewust 'weg gaat maken' en ze op onhandige momenten juist opkomen. Of het vlakt je af, dus je gaat de fijne dingen ook niet meer voelen. Dit boek helpt je om een gezondere relatie te krijgen met je emoties, zodat je een beter contact krijgt met jezelf én de mensen om je heen.

Auteur: Ronald J. Frederick

Wat gebruik jij in de behandelkamer?

Heb jij nog interessante filmpjes, boeken, podcasts of teksten die jij gebruikt in de behandelkamer om uitleg te geven over emoties en wil je dit delen op dit platform? Laat het weten via info@kibg.nl.

Heb je wat aan deze tips en tools?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.