Werkboek voor cliënten maakt behandeling tastbaar

eHealth biedt veel mogelijkheden om cliënten aanvullend te ondersteunen. Maar vaak is er ook behoefte aan iets praktisch, visueel en vooral: iets tastbaars. Trampolien!, praktijk voor psychotherapie, geeft cliënten daarom (ook) een werkboek. Het effect daarvan is zeer positief.

Manuela Gitmans (Trampolien!): “Binnen Trampolien werken we samen als psychotherapeut en bewegingsagoog. Vanuit de behoefte van cliënten startten we met het meegeven van praktische opdrachten. Al vrij snel merkten we dat dit positief werd ontvangen. Toen hebben we besloten om deze praktische opdrachten gestructureerd samen te voegen tot een werkboek.”

“Ik breng mee wat ik heb gemist tijdens mijn behandeling. Dat was voor mij: iets waarmee ik inzicht had in mijn klachten en voortgang.”

Manuela Gitmans

Zelf is Manuela ervaringsdeskundige. “Ik breng mee wat ik heb gemist tijdens mijn behandeling. Dat was voor mij: iets waarmee ik inzicht had in mijn klachten en voortgang. Ik heb dit gedeeld met andere cliënten en ik bleek hierin niet alleen te zijn.”

Opdrachten, informatie en een therapiedagboek

“Het werkboek bevat opdrachten en andere onderdelen die de cliënt kan gebruiken gedurende de behandeling. Het kan ook goed als naslagwerk gebruikt worden om terugval te voorkomen door zelf weer met de opdrachten aan de slag te gaan.”

Het werkboek is gebaseerd op 3 pijlers:

  1. Eigen regie: de cliënt weet beter welke opdrachten er zijn en kan hierin een keuze maken
  2. KOP-model: gericht op samenhang van klachten, omgeving en persoonlijke stijl
  3. Inzicht geven in de huidige status: visueel maken waar je nu staat en wat de progressie is.

Manuela: “Een onderdeel is het therapiedagboek waarmee cliënten een doelstelling formuleren en zich hiermee beter dan voorheen kunnen voorbereiden op een afspraak. Hoe ze zich voelen en hoe een gesprek is verlopen houden ze zelf bij.”

Een écht boekje als naslagwerk

“We zetten ook eHealth in, maar hebben hier gekozen voor een echt boekje. Cliënten kunnen dit altijd meenemen naar de sessies en er samen met de behandelaar mee werken. Bovendien is het makkelijker bij sommige opdrachten om iets eenvoudig visueel te maken en na de behandeling dient het als naslagwerk voor de cliënt. Hiermee is het werkboek een eigen document waarop cliënten kunnen terugvallen wanneer het minder goed gaat. Dit vergroot de zelfredzaamheid.”

“We zien het aantal benodigde sessies nu al teruglopen.”

Manuela Gitmans

Ze wisten al dat praktische opdrachten goed werken, geeft Manuela aan. “Door het op deze manier goed en gestructureerd op te stellen, vanuit de cliënt gedacht, werkt nog een stuk effectiever. We zien het aantal benodigde sessie nu al teruglopen en zo werkt het systeem van de Generalistische Basis GGZ voor ons nu heel goed.”

Heb je wat aan dit artikel?

Anderen misschien ook. Deel het artikel via één van de onderstaande kanalen.